Derneğimizin amacı Berlin'de kendi yöremizin örf, adet, gelenek ve göreneklerini koruyup bunları yeni nesile aktarmak olduğu gibi özellikle yeni nesil arasında kaynaşmayı sağlamaktır.

Bunun yanında aynı yöre ve kültürden gelip derneğe üye olan insanlarımızın dernek çatısı altında sosyal, kültürel, ekonomik ve diğer konularda yardımlaşma ve dayanışmalarını sağlamaktır.